“Dreaming of Babylon” is a nostalgic-satirical vision of the future whose central motifs are distraction and the materiality of data.

The film and online exhibition form one possible imagination of a post-human time, where the drive for better life, novelty and technological solipsism has led to the total melding of conscience into code, and digital ruins, around which the earthy nature keeps on perpetuating.

The title refers to a novel by American prose writer Richard Brautigan. In a parody of 1940s noir fiction, Brautigan’s protagonist is a private detective and hapless dreamer who, while trying to solve a case, incessantly becomes entangled in his own daydreams. As a response to the explicitly rapid and brief chapters of Brautigan’s novel, this film instead adheres to the lingering style of slow cinema, whilst tipping its hat to the romantic medium of 16mm film.

„Dreaming of Babylon” („Unistades Paabelist”) on nostalgilis-satiiriline tulevikunägemus, mille keskseteks motiivideks on tähelepanu hajusus ja andmete materiaalsus.

Film ja veebinäitus on üks võimalik kujutluspilt inimjärgsest ajast, kus teadvus on parema elu, uuenduslikkuse ja tehnoloogilise solipsismi radadel muundatud täielikult koodiks – digitaalseteks varemeteks, millede ümber maine elusloodus omasoodu edasi õilmitseb.

Pealkiri on viide ameerika proosakirjaniku Richard Brautigani samanimelisele romaanile; 1940ndate noir-kirjanduse paroodiale, mille peategelane on eradetektiiv ja saamatu unistaja, kes takerdub juhtumit lahendades alatasa isiklikesse päevaulmadesse. Vastusena Brautigani teose rõhutatult, justkui lugejat umbusaldavalt kiiretele ja lühikestele peatükkidele, võtab film eeskuju hoopis aeglase kino venivast stiilist, tehes seejuures noogutuse 16mm filmilindi romantilisusele.

CLICK TO PLAY / / /
VAATA FILMI

filmimeeskond / film crew
tegevprodutsent / executive producer:
Fidelia Regina Randmäe
operaatori I assistent / 1st assistant camera:
Erki Kase
operaatori II assistent / 2nd assistant camera:
Aadu Lambot


post-gallery.online
programmeerija / programmer:
Kelli Gedvil
haldus / management:
Kristen Rästas

tänud / thanks
Joosep Ehasalu, Toomas Jürgens,
Raul Keller, Kristo Kiis,
Kalju Karl Kivi, Piibe Kolka,
Paul Kuimet, Kulla Laas,
Ian Simon Märjama,
Allan Proos, Mikk-Erik Saidla,
Rene Tamm, Erko Valdmets


toetajad / supported by
Balti Filmi- ja Meediakool,
Eesti Kultuurkapital,
Eesti Rahvuskultuuri fond,
Jõelähtme vald, Kino Sõprus,
Kuusalu vald, Paekivitoodete Tehas OÜ,
Rae vald, Rahvusarhiiv, Silikaat AS,
Tallinna Strateegiakeskus, Telia Eesti AS

Tõnis Jürgens (b. 1989) is a projectionist, clerk, and void enthusiast. He holds a bachelor’s degree in culture theory from Tallinn University and a master’s in new media from the Estonian Academy of Arts, where Jürgens is currently a PhD candidate of art and design. The central themes of his artistic research entail self-care, surveillance culture, digital trash and sleep as potential resistance. At the moment he’s undergoing exchange studies at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague (UMPRUM).

Tõnis Jürgens (snd. 1989) on projektsionist, kirjutaja ja tühjusehuviline. Ta on omandanud bakalaureusekraadi kultuuriteaduse erialal Tallinna Ülikoolis ja magistrikraadi uusmeedia õppetoolil Eesti Kunstiakadeemias. Praegu õpib Jürgens EKA doktorikoolis kunsti ja disaini erialal. Tema loomeuurimuse keskseteks teemadeks on enesehool, jälgimiskultuur, digitaalne prügi ning uni kui võimalik vastupanu. Hetkel viibib ta vahetusõpingutel Praha Kunsti, Arhitektuuri ja Disaini Akadeemias (UMPRUM).

open until / avatud kuni: 10.04.2022